Wolfenstein Wiki
Advertisement


Return to Castle Wolfenstein[]

Olaryk jest to pierwszy boss, z którym walczymy. Był to potwór, który wskrzesił się, gdy Helga von Bulow chciała wziąć Sztylet. Olaryk rozszarpał ją i zmarła w męczarniach. Kiedyś był kowalem w Thule i to on był twórcą Sztyletu.

Advertisement