Wolfenstein Wiki
Advertisement

Dzisiaj ustaliłem ogólne zasady występujące na Polskiej Wolfenstein Wiki. Zasady te mogą zmienić jedynie administratorzy za uzgodnieniem u pio387.

I. Postawa użytkownika na Polskiej Wolfenstein Wiki (dalej PWW).[]

1. Użytkownik powinien czynnie uczestniczyć w rozwoju Wiki. (nie chodzi mi tu o jakieś fanatyczne odwiedzanie, ważne, aby choć trochę cegiełek swojej wiedzy tu dołożył)

2. Jego powinnością jest nienaganne zachowanie.

3. Użytkownik powinien wykazać się wiedzą o przynajmniej jednej grze.

4. Powinien przestrzegać nakazów Administratorów.

5. Jeśli nie zna języka polskiego, dobrze by było aby zajął sie technicznymi sprawami.

Owe zasady pokazują, jak powinien zachowywać się dobry użytkownik. Za złamanie mogą grozić kary w postaci blokad lub ostrzeżeń.

II. Administracja Wikii i powinności odwiedzających Wikię względem Jej.[]

1. Administratorami Polskiej Wolfenstein Wikii i funkcje, które pełnią są:

Pio387- nadzór, szef projektu International Wolfenstein Wiki

Rochamite - edycje, zastępca pio387 w razie nieaktywności

Light22- sprawy techniczne

2. Za okres nieaktywności uznaje się 72 godziny braku logowania do Wiki.

3. Jeśli jeden z administratorów jest nieaktywny, to po uzgodnieniu, jeden z aktywnych przejmuje jego funkcje. Okres ten się kończy po ogłoszeniu powrotu do PWW.

4. Wyjątek stanowi pio387, jego funkcje przejmuje do powrotu I Need Ammo!

5. Patrz nr. I punkt 4

6. Użytkownik powinien mieć dobre stosunki z Administratorami.

Te zasady przedstawiają ogólnie Administratorów i stosunek odwiedzających wikię do Nich.

III. Kary i blokady(dalej ban lub bany).[]

1. Użytkowinik może zostać ukaranany, jeśli wykona jedno z poniższych wykroczeń.

2. Wykroczenia te to:

a) zaśmiecanie Wiki błędnymi informacjami- ostrzeżenie od jednego z członków administracji, za trzy ostrzeżenia (dalej warn lub warny) ban na 1 dzień

b) obrażanie i stosowanie wulgaryzmów względem użytkowników- warn, jeśli się to powtórzy ban na 1 dzień.

c) obrażanie Administratorów/Administracji- ban na 2 dni

d)niszczenie artykułów- warn, a potem ban na 2 dni

e) szantażowanie użytkowników- ban na 3 dni

f) szantażowanie Administracji- ban na tydzień

g) tworzenie dodatkowych kont, celem uniknięcia kary- ban na zawsze dla tego konta +  dodatkowy tydzień dla śmiałka

h) podszywanie się za administratora- ban na 5 dni

i) niszczenie pracy użytkowników- kara na 2 tygodnie

j) Zaśmiecanie czatu- kara 1 dnia na czacie i warn, a jak nie pomoże to ban na 2 dni

3. Te kary obowiązują w stanie zwyczajnym na Wiki.

4. Administracja może ogłosić stan nadzwyczajny jeśli zdarzają sięczęste włamania na konta użytkowników, trolling i śmiecenie artykułów. Obowiązują wtedy zaostrzone przepisy ustalane wspólnie przez Administrację.

IV. Postanowienia końcowe[]

1. Zasady są dziełem Administracji

2. Tylko Ona może je zmieniać, za zgodą pio387.

3. Za złamanie jakiejkolwiek z zasad są kary.

4. Zasady te obowiązują od 23 XII 2012r.

5. O zmianach użytkownicy będą informowani na stronie głównej.

Advertisement